Algemene voorwaarden

Algemeen

Engineering.be is een dienst van Networking.be. De algemene voorwaarden van Networking.be, die u via deze link kan raadplegen, zijn van toepassing op de producten en diensten die aangeboden worden op Engineering.be, met uitbreiding van de bepalingen die hieronder gedefinieerd zijn. In geval van tegenstrijdige bepalingen tussen de algemene voorwaarden van Networking.be en de bijkomende bepalingen die hieronder gedefinieerd zijn, zullen deze bijkomende bepalingen voorrang hebben op de algemene voorwaarden van Networking.be.

Beschrijving van de diensten

De dienst omvat het tegen betaling plaatsen en opnemen van vacatures (hierna listings) in de zoekmachine van de website. Een listing zal voor een welbepaalde periode gepubliceerd worden op de website, tenzij de klant zelf beslist om de plaatsing van de listing vroegtijdig te beëindigen. De klant krijgt beschikking over een online controlepaneel, waarmee hij nieuwe listings kan aanmaken en door hem reeds aangemaakte listings kan bewerken, verlengen, uitschakelen en verwijderen. 

Credits

De website werkt met een credits systeem voor het plaatsen en verlengen van listings. De klant kan online credits kopen. De prijs per credit is afhankelijk van de hoeveelheid credits die men in één keer aankoopt. Aangekochte credits dienen binnen 1 jaar na aankoop opgebruikt te worden, tenzij anders aangegeven. Op de vervaldatum zullen niet-opgebruikte credits ongeldig worden en kunnen deze credits net meer gebruikt worden om listings mee te betalen. Vervallen credits kunnen niet terugbetaald worden. Bij het gebruiken van credits, zullen steeds de oudste credits eerst gebruikt worden.

Terugbetaling van credits

Op verzoek kunnen nog beschikbare credits terugbetaald worden op voorwaarde dat deze op het moment van de aanvraag nog geldig zijn. Er zal een herrekening plaatsvinden van het destijds betaalde bedrag, naar het meest voordelige bedrag dat men had moeten betalen als men op dat moment gekozen had om het effectief gebruikte aantal credits te bestellen. Indien het destijds gekozen tarief effectief het meest voordelige tarief blijkt te zijn voor de gebruikte hoeveelheid credits, zal het tegoed evenredig berekend worden op basis van het betaalde bedrag. Het uiteindelijke tegoed zal, na aftrek van een administratieve kost van 35€ / excl. BTW gecrediteerd en terugbetaald worden.

Illustratief voorbeeld:

- Aankoop 10 credits voor € 900. 6 gebruikt, terugbetaling van 4 credits: 
- voordeligste tarief voor 6 credits was € 750 (5 credits + 1 credit), tegoed: € 900 - € 750 - € 35 = € 135

Beschikbaarheid van de dienst

Networking.be stelt alles in het werk om de dienst ten allentijden operationeel te houden. Networking.be verbindt zich er toe om, in geval van een onbeschikbaarheid groter dan 5% per kalendermaand, de klant te vergoeden met 1 credit per listing die tijdens de onbeschikbaarheid actief waren. Bij de berekening van de beschikbaarheid wordt geen rekening gehouden met onderbrekingen tijdens de normale onderhoudsvensters (dagelijks van 23u tot 6u de dag erna), of met onderbrekingen tijdens onderhoudsvensters die minstens 1 week op voorhand aangekondigd zijn.

Vrijwaring

De klant draagt verantwoordelijkheid voor de inhoud van de listings die hij via de dienst publiceert. Hij verklaart over alle nodige rechten en toestemming te beschikken om de geplaatste inhoud via de dienst te publiceren op de website en op de daarbij aangesloten externe netwerken.De klant zal Networking.be vrijwaren van eventuele schadeclaims van derden met betrekking tot de inhoud die de klant via de website gepubliceerd heeft.